Web Process
 
 
1. ทีมงานรับข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางในการทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้าเข้าใจโดยชัดเจน
2. ทำการเสนอราคาพร้อมข้อมูลต่างๆในการจัดทำเว็บไซต์

3. ทำการเซนต์สัญญา (ทำการชำระเงินงวดที่1) พร้อมรับข้อมูลจากลูกค้าหรือ
ทางทีมงานดำเนินการเก็บข้อมูลเอง อาทิ ถ่ายรูปนอกสถานที่

4. ทีมงานส่งแบบเว็บไซต์เป็นแบบ HTML(ภาพนิ่ง) ซึ่งเป็นการนำเสนอหน้าตาของเว็บไซต์โดยภาพรวม
5. ทำการแก้ไขแบบไม่เกิน 2 ครั้ง

6. ใส่อนิเมนชั่นสำหรับหน้าเว็บไซต์พร้อมส่งงานแบบหน้าแรกพร้อมอนิเมชั่น
(ทำการชำระเงินงวดที่2)และทำการเก็บข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ทุกๆหัวข้อ

7. ทีมงานทำการเขียนโปรแกรม Suport และการลงข้อมูลทุกๆหน้ารวมถึงการทำ intro (ถ้ามี)
8. ทำการทดสอบระบบพร้อม Training ระบบกับลูกค้า
9. แก้ไขระบบและข้อมูลไม่เกิน 2 ครั้ง
10. ส่งงานสมบูรณ์พร้อม CD Source Code สำหรับลูกค้า 1 ชุด(ทำการชำระเงินงวดที่3)
WEBSITE SOLUTION

บริการจด Domain name
บริการ Webhosting
รับทำ google SEO
เว็บไซต์ โปรโมท
ทำเว็บไซต์
เว็บไซต์ วาไรตี้

Sitemap - Contact us
Website by cmzone © 2011